Foto

Čišćenje i uređivanje okoliša

Hrvatska volontira 2022

Fakultet organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu

Varaždin

Sandra Lovrenčić

042390851

sandra.lovrencic@foi.hr

Pavlinska 2, 42000 Varaždin

Centar za volontiranje i humanitarni rad Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu priprema akciju čišćenja i uređivanja okoliša oko zgrade FOI 1. U sklopu akcije volonteri će skupljati smeće te uređivati prostor kod zgrade FOI 1.

Volonterska akcija se provodi s ciljem podizanja ekološke svijesti studenata.

Broj volontera : 3

Početak volontiranja: 11.05.2022. 17:00

Kraj volontiranja : 11.05.2022. 19:00

Vrijeme volontiranja : 17-19

Ukupno sati: 6.00

Otvoreno za volontiranje: