b8a2ec9cb_opt.jpg

Divlji deponij

Hrvatska volontira 2022

učenički dom Moravice

Moravice

Gordana Geric-Paulic

+385915633890

gordana.geric-paulic@skole.hr

školska 2a,Moravice

Učenici ucenickog doma Moravice obici ce šumu u Moravicama i manje divlje deponije ocistiti a o vecim obavijestiti Komunalac Vrbovsko

Broj volontera : 20

Početak volontiranja: 10.05.2022. 11:22

Kraj volontiranja : 12.05.2022. 11:22

Vrijeme volontiranja : 15-18

Ukupno sati: 20.00

Otvoreno za volontiranje: