ck12.jpg

Nauči spasiti život

Hrvatska volontira 2022

Hrvatski Crveni križ Gradasko društvo Crvenog križa Sisak

Sisak

Mateja Marčinko

099 589 64 59

zastitazdravlja.gdcksk@gmail.com

Kralja Tomislava 18, Sisak

Prikaz pokazne vježbe prve pomoći za širu javnost u srcu grada.

Broj volontera : 12

Početak volontiranja: 11.05.2022. 09:30

Kraj volontiranja : 11.05.2022. 10:30

Vrijeme volontiranja : 9:30-10:30

Ukupno sati: 12.00

Otvoreno za volontiranje: