Petrinja.jpg

Izlet gluhoslijepih osoba u "grad velikog srca" - grad Petrinju

Hrvatska volontira 2022

Savez gluhoslijepih osoba Dodir

Zagreb

Tajana Uzun

091 3821 921

volonter@dodir.hr

Medulićeva 34, Zagreb

Mnogo je ljudi nakon strašnog potresa 2020.godine posjetilo Petrinju. Sada su i korisnici Hrvatskog saveza gluhoslijepih osoba "Dodir" također izrazili želju da posjete Petrinju te osim objekata koji su razrušeni, mogu doživjeti i sve ljepote tog grada koje su sada nekako u drugom planu. Za ostvarenje njihove želje, bilo je potrebno angažirati i volontere kako bi u Petrinju mogao ići što veći broj korisnika. Volonteri će biti pratnja u kretanju korisnicima te će im, ovisno o njihovim oštećenjima vida i sluha, prenijeti informacije od vodiča, kao i o onome što se sve može vidjeti te što se oko njih nalazi.

Broj volontera : 3

Početak volontiranja: 11.05.2022. 09:00

Kraj volontiranja : 11.05.2022. 17:00

Vrijeme volontiranja : 9-17

Ukupno sati: 21.00

Otvoreno za volontiranje: