Videozapis

Izrada informativnih videozapisa o vaznosti volontiranja kod mladih

Hrvatska volontira 2022

SUMA Udruga za odrzivi razvoj

Podravske Sesvete

Vladimir Miloš

0915679877

udrugasuma@gmail.com

Ivana Mažuranića 1.

Tri volontera ce raditi na informativnim videozapisima koji ce se javno objaviti, a prikazivat ce vaznost volontiranja kod mladih. Udruga ce osigurati program za izradu videozapisa, kao i mentorsku podrsku. U ovoj aktivnosti sudjelovati ce redovni volonteri unutar Udruge. 

Broj volontera : 3

Početak volontiranja: 09.05.2022. 12:00

Kraj volontiranja : 14.05.2022. 16:00

Vrijeme volontiranja : Po potrebi dnevno

Ukupno sati: 20.00

Otvoreno za volontiranje: U aktivnostima ce biti ukljuceni redoviti volonteri.