280747072_2194637844030096_1911913784538223418_n.jpg

Izrada drvenih dijelova za unaprjeđenje fine motorike

Hrvatska volontira 2022

Udruga Vukovarski leptirići

Vukovar

Viktorija Matin

0989527761

leptirici.poslovanje@gmail.com

Velebitska 16b

Izrađivanje drvenih dijelova kako bi se unaprijedila fina motorika 

Broj volontera : 10

Početak volontiranja: 12.05.2022. 10:00

Kraj volontiranja : 14.05.2022. 12:00

Vrijeme volontiranja : 10

Ukupno sati: 10.00

Otvoreno za volontiranje: