test

Otvorenje dječjeg igrališta

Hrvatska volontira 2022

Hrvatski Crveni križ Gradasko društvo Crvenog križa Sisak

Sisak

Mateja Marčinko

0995896459

zastitazdravlja.gdcksk@gmail.com

Kralja Tomislava 18

Otvorenje dječjeg igrališta u Budaševu s ciljem poboljšanja kvalitete života lokalnog stanovništva nakon potresa u prosincu 2020. godine. Volonteri sudjeluju u organizaciji otvorenja, ali i na samoj aktivnosti u igri i druženju s najmlađim sugrađanima.

Broj volontera : 10

Početak volontiranja: 13.05.2022. 12:00

Kraj volontiranja : 13.05.2022. 13:00

Vrijeme volontiranja : 12-13

Ukupno sati: 10.00

Otvoreno za volontiranje: