Sadnja

Tko te šiša?! Mi sadimo cvijeće...

Hrvatska volontira 2022

Centar za pomoć u kući Međimurske županije

Čakovec

Frana Lana Kanoti

0992092613

ravnateljica@pomocukuci-mz.eu

Dr.Ivana Novaka 38

Centar za pomoć u kući Međimurske županije održati će volontersku akciju s dvijema aktivnostima u mjestu Goričan u Međimurju.

Prva aktivnost je uz podršku Općine Goričan koja je nabavila potreban nasad za uređivanje javne površine odnosno sadnju cvijeća koja će se održati u četvrtak 12.5.2022. od 9 do 11 sati u Goričanu na Šuderici.

Druga aktivnost posvećena je starijim osobama kojima je potrebno jednostavno šišanje. Naime, uz predanu volju volonterki uslugu jednostavnog šišanja starije osobe moći će iskoristiti u četvrtak 12.5.2022. u vremenu od 11 do 13 sati. Starije osobe vrlo su vrijedni članovi našeg društva i moramo im pokazati našu pomoć i najdublju zahvalnost za sve ono što su pridonijeli našem društvu tokom njihovog dosadašnjeg života.

 

Broj volontera : 4

Početak volontiranja: 12.05.2022. 09:00

Kraj volontiranja : 12.05.2022. 13:00

Vrijeme volontiranja : 9-13

Ukupno sati: 16.00

Otvoreno za volontiranje: