P1020715.JPG

Volontiranje za beskućnike u pučkoj kuhinji Samostana „Misionarke ljubavi – Sestre Majke Terezije“

Hrvatska volontira 2015.

PRVA GIMNAZIJA

Zagreb

Vlasta Lukačević, prof.

099/6601-665

vlasta.lukacevic@gmail.com

Jukićeva 24

Višegodišnji kontinuirani volonterski angažman volontera 1. gimnazije u pučkoj kuhinji samostana "Misionarke ljubavi - Sestre Majke Terezije" nastavio se u petak, 22.5.2015. u okviru manifestacije "Hrvatska volontira 2015." kada su volonterske pripremale hranu za beskućnike grada Zagreba.

Broj volontera : 2

Početak volontiranja: 22.05.2015. 15:00

Kraj volontiranja : 22.05.2015. 18:00

Vrijeme volontiranja : 15-18

Ukupno sati: 6.00

Otvoreno za volontiranje: /