test

Otpad biramo pa kompostiramo

Hrvatska volontira 2022

Gradsko društvo Crvenog križa Jastrebarsko

Jastrebarsko

Dunja Vlašić

098631021

info@crvenikrizjastrebarsko.hr

PŠ Čeglje

Prezentacija rada GDCK Jastrebarsko, demostracija pružanja prve pomoći, izrada komposta, sadnja stabla.

Broj volontera : 3

Početak volontiranja: 11.05.2022. 08:30

Kraj volontiranja : 11.05.2022. 11:00

Vrijeme volontiranja : 10-11,30

Ukupno sati: 5.00

Otvoreno za volontiranje: