61cf7bbb-ce8d-4485-9e0d-421ed03db15c.jpg

Prikupimo sadnice pa zajedno u gredice!

Hrvatska volontira 2022

Udruga za pomoć osobama s IT Jaglac Orahovica

Orahovica

Lidija Stojković

0917326183

udruga.jaglac@gmail.com

Kralja Zvonimira 53

Udruga Jaglac organizira zajedničku volontersku akciju sadnje povrća u svom vrtu na 2 lokacije.

Akcija će započeti pripremnim radnjama: 

- prikupljanje sadnica povrća 

- dosatava vode za navodnjavanje 

- sadanja u gredice

Broj volontera : 10

Početak volontiranja: 08.05.2022. 10:00

Kraj volontiranja : 11.05.2022. 13:00

Vrijeme volontiranja : 9:00-13:00

Ukupno sati: 40.00

Otvoreno za volontiranje: Volontere ćemo angažirati sami.