P1020930.JPG

Posjet volontera 1. gimnazije djeci Specijalne bolnice za dječje kronične bolesti u Gornjoj Bistri

Hrvatska volontira 2015.

PRVA GIMNAZIJA

Donja Bistra

Vlasta Lukačević, prof.

099/6601-665

vlasta.lukacevic@gmail.com

Bolnička 21

Nastavljajući tradiciju suradnje 1. gimnazije i Specijalne bolnice za dječje kronične bolesti u Gornjoj Bistri, u subotu 23. 5. 2015. u okviru manifestacije "Hrvatska volontira 2015." organiziran je još jedan posjet, darivanje i volonterski angažman naših bivših i sadašnjih učenika s djecom bolnice.

Broj volontera : 6

Početak volontiranja: 23.05.2015. 09:00

Kraj volontiranja : 23.05.2015. 15:00

Vrijeme volontiranja : 9-15

Ukupno sati: 30.00

Otvoreno za volontiranje: /