šoht

Akcija čišćenja „ŠOHT 2015“

Hrvatska volontira 2015.

Labin Art Express XXI

Labin

Igor Dundara

0915701837

igor.dundara@gmail.com

Rudarska 1 52220 Labin

Akcija čišćenja „ŠOHT 2015“

Akcija čišćenja "šohta" održala se u dvije faze. Volonteri, oni stariji ali i oni najmlađi došli su na svoje čišćenjem spomenika kulture. Zbog vremenskih (ne)prilika 20. svibnja početak akcije bio je odgođen za 19:30 sati, a čišćenje je trajalo do 21:30 sati prvoga dana akcije. Drugi dio odnosno završetak akcije uslijedio je 21. svibnja u jutarnjim satima kada se prikupljeni otpad odnosio sa mjesta čišćenja na odlagalište selektivnog otpada. Akciju čišćenja provela je udruga Labin Art Express XXI u sklopu projekta Klub mladih "Club 21" KuC-a "Lamparna".

Broj volontera : 5

Početak volontiranja: 20.05.2015. 18:00

Kraj volontiranja : 20.05.2015. 20:00

Vrijeme volontiranja : 2

Ukupno sati: 15.00

Otvoreno za volontiranje: