lutkice1.JPG

Humanitarno-kreativna radionica izrade lutkica i ukrasa (privjesci, ukosnice, broševi)

Hrvatska volontira 2015.

Učenički dom Podmurvice Rijeka

Rijeka

Jelena Krpan

095 7898 712

jelena.krpan@skole.hr

Branka Blečića 3

Volonteri će tijekom radionice izrađivati lutkice i različite ukrase od recikliranih materijala (vata, najlonke, restlovi), a radovi koji nastanu tijekom radionice bit će poklonjeni udruzi Rijeka 21 - Udruga za sindrom Down te će biti namijenjeni humanitarnoj prodaji. 

Volonteri će se okušati u izradi kreativnih predmeta i na taj način dati novu svrhu odbačenim materijalima, pri čemu će razvijati vlastitu kreativnost. Svaki volonter će tijekom radionice izraditi više kreativnih radova namijenjenih humanitarnoj svrsi, a kao nagradu, uz dobiveno novo znanje, dobit će na poklon jedan rad po vlastitom izboru.

Ciljevi aktivnosti:

- razvijanje kreativnosti volontera

- senzibiliziranje volontera na potrebe djece s teškoćama u razvoju

 

 

Broj volontera : 10

Početak volontiranja: 21.05.2015. 16:00

Kraj volontiranja : 21.05.2015. 20:00

Vrijeme volontiranja : 16-20

Ukupno sati: 40.00

Otvoreno za volontiranje: Aktivnost je prvenstveno namijenjena članovima Volonterskog kluba Učeničkog doma Podmurvice i ostalim zainteresiranim učenicima, no nije zatvorena za javnost. U slučaju da postoji interes vanjskih volontera za sudjelovanje u navedenoj aktivnosti, molimo da se najkasnije do 18.5. najave na kontakt telefon.