test

Vršnjačka pomoć

Hrvatska volontira 2015.

oš Sućidar Klub Mladih Matematičara

Split

Davor Belaić

0997034812

davor.belaic@skole.hr

Prokurative Spli

-volonteri pomažu

-primjeri dobre prakse

-štandovi, humanitarna prodaja

Broj volontera : 25

Početak volontiranja: 11.05.2015. 10:00

Kraj volontiranja : 11.05.2015. 12:00

Vrijeme volontiranja : 10-12

Ukupno sati: 50.00

Otvoreno za volontiranje: