test

VOLONTERI EDUKATORI

Hrvatska volontira 2015.

oš Sućidar Klub Mladih Matematičara

Split

Davor Belaić

0997034812

davor.belaic@skole.hr

Perivoj Ane Roje 1

- EKOLOGIJA- odvajanje i prikupljanje otpada

-POPULARIZACIJA MATEMATIKE

Broj volontera : 8

Početak volontiranja: 18.05.2015. 10:00

Kraj volontiranja : 23.05.2015. 20:00

Vrijeme volontiranja : 8-20

Ukupno sati: 32.00

Otvoreno za volontiranje: