test

EKOLOŠKE AKCIJE

Hrvatska volontira 2015.

oš Sućidar Klub Mladih Matematičara

Zagreb

Davor Belaić

0997034812

davor.belaic@skole.hr

Perivoj Ane Roje 1

- prikupljanje papira

-skupljanje starih baterija

-skupljanje plastičnih vrećica

Broj volontera : 40

Početak volontiranja: 18.05.2015. 10:00

Kraj volontiranja : 22.05.2015. 20:00

Vrijeme volontiranja : 8-20

Ukupno sati: 120.00

Otvoreno za volontiranje: