test

UGOŠĆAVANJE GOSP. STIPE BOŽIĆA

Hrvatska volontira 2015.

oš Sućidar Klub Mladih Matematičara

Split

Davor Belaić

0997034812

davor.belaic@skole.hr

Perivoj Ane Roje 1

- PRIPREMA  MULTIMEDIJALNOG PREDAVANJA GOSP. STIPE BOŽIĆA

Broj volontera : 8

Početak volontiranja: 18.05.2015. 17:46

Kraj volontiranja : 19.05.2015. 21:00

Vrijeme volontiranja : 12-14

Ukupno sati: 16.00

Otvoreno za volontiranje: