20170524_101432.jpg

Čišćenje infektivnog otpada

Hrvatska volontira 2015.

Udruga apstinenata za pomoć pri resocijalizaciji Porat

Zadar

Siniša Kabić Peters

0959021749

udrugaporat@gmail.com

Bili brig, Zadar

Volonteri udruge Porat, u sklopu obilježavanja "Akcije Hrvatska volontira", cijelo su jutro u srijedu čistili infektivni otpad na području gradskog predjela Zadra - Bili Brig.
Akcija je krenula od Osnovne škole Zadarski otoci te se nastavila u obližnjim parkovima i zgradama. Sudjelovalo je 5 volontera. Akcija je trajala od 9:30 do 12:30. Na terenu je pronađeno desetak narkomanskih šprica.

Broj volontera : 5

Početak volontiranja: 24.05.2015. 09:30

Kraj volontiranja : 24.05.2015. 12:30

Vrijeme volontiranja : 09:30-12:30

Ukupno sati: 15.00

Otvoreno za volontiranje: