javna

Javna rasprava - Volonterska politika grada Siska

Hrvatska volontira 2015.

Agencija lokalne demokracije Sisak

Sisak

Davor Vuga

044/521-227

vcs@lda-sisak.hr

S. i A. Radića 2a, Sisak

21. svibnja 2015. u kino dvorani Doma za starije i nemoćne osobe Sisak održana je javna rasprava o Volonterskoj politici grada Siska koja je okupila 35 zainteresiranih građanki i građana. Poruka sudionika rasprave - Sisak zaslužuje volontersku politiku koja će služiti kao osnova za izradu strategije razvoja volonterstva!

"Grad Sisak uspješno surađuje s ALD Sisak na različitim projektima te smo tako bili suradnici na europskom projektu kroz koji se otvorio Volonterski centar Sisak te smo zajednički 2012. godine započeli razvoj volonterske politike. Grad Sisak podržava razvoj volonterstva kroz financiranje programa udruga, suradnjom na obilježavanju Međunarodnog dana volontera te dodjeljuje godišnju nagradu za najbolje volontere" - naglasila je gđa. Zrinka Hafizović iz Grada Siska.

"Javna rasprava je jedan od načina učinkovitog informiranja i uključivanja građana u procese planiranja zajednice kako bi se čula stajališta svih zainteresiranih strana i doprinijelo izradi politika i zakona po mjeri građana. Javna rasprava se preporučuje i u Kodeksu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata. Stoga smo se danas okupili kako bi zajednički dopunili i predlagali eventualne izmjene Volonterske politike, ali i promovirali ovakve procese u zajednici koji doprinose uključivanju građana" - objasnila je na uvodu gđa. Paula Raužan, predsjednica ALD Sisak.

Regionalni program podrške organizacija civilnog društva E-misija koji ima za cilj poticanje aktivnosti aktivnog uključivanja građana u procese planiranja zajednice i donošenje odluka, predstavio je g. Nikola Obad iz Centra za civilne inicijative iz Zagreba.

G. Igor Kovač iz PRONI Centra Sisak predstavio je proces izrade Gradskog programa djelovanja za mlade koji naglasak stavlja i na volontiranje.

Koordinator Volonterskog centra Sisak, g. Davor Vuga, predstavio je radnu verziju Volonterske politike koja naglasak stavlja na 5 prioritetnih područja u kojima treba uložiti dodatan napor za razvoj volonterstva: Socijalno područje, Područje odgoja i obrazovanja, Područje skrbi za mlade, Zaštita životne sredine te Kultura i turizam. Područja zaštite životne sredine obuhvaća i zaštitu zdravlja, zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti te zaštitu životinja.

Cijeli tekst radne verzije Volonterske politike preuzmite ovdje. Također je moguće preuzeti na stranicama Grada Siska (www.sisak.hr).

Pozivamo sve građanske i građane da šalju svoje komentare, dopune i prijedloge teksta Volonterske politike grada Siska na e-mail vcs@Lda-sisak.hr zaključno do 7. lipnja 2015. do 23:59 sati.

Javna rasprava se održala kao dio aktivnosti projekta "Volonterska mreža grada Siska" kojeg provodi ALD Sisak u partnerstvu s Gradom Siskom i Domom za starije i nemoćne osobe Sisak, a financiraju ga Ministarstvo socijalne politike i mladih i Grad Sisak.

Javna rasprava kao metodologija uključivanja građana u procese donošenja odluka je dio i aktivnosti projekta DECIDE u kojem ALD Sisak i Grad Petrinja sudjeluju kao partneri, a financira za EU kroz Program Europa za građane. Grad Petrinja već ima usvojenu volontersku politiku te se u javnu raspravu uključuju kao podrška lokalnom procesu.

Broj volontera : 2

Početak volontiranja: 21.05.2015. 13:00

Kraj volontiranja : 21.05.2015. 15:00

Vrijeme volontiranja : 13:00-15:00

Ukupno sati: 5.00

Otvoreno za volontiranje: