IMG_20150523_152718.jpg

Socijalna samoposluga "Kruh sv. Elizabete" Obilazak invalida

Hrvatska volontira 2015.

Socijalna Samoposluga Kruh sv Elizabete OFS Gospa Lurdska Žabica

Rijeka

Nela Pujić

098 216 818

socijalna.samoposluga@gmail.com

Rijeka i okolica

volonterke su obišle 30- ak invalida te im odnijele paket hrane:) 

Broj volontera : 2

Početak volontiranja: 23.05.2015. 00:00

Kraj volontiranja : 23.05.2015. 00:00

Vrijeme volontiranja : 15 - 20

Ukupno sati: 10.00

Otvoreno za volontiranje: