101_8772.JPG

MIG – Međugeneracijska integracija građana

Hrvatska volontira 2015.

Građanska inicijativa Moj grad Sisak

Sisak

Daša Poredoš Lavor

098376414

dasa.poredos@sk.t-com.hr

O. Augusta 3

MIG u Hrvatska volontira 2015.

Volonterske aktivnosti Građanske inicijative „Moj grad Sisak“ unutar aktivnosti MIG – Međugeneracijska integracija građana koje se provode u Domu za starije i nemoćne osobe Sisak uvrštene su u ovogodišnju manifestaciju Hrvatska volontira 2015.  Tako su četiri volontera Građanske inicijative „Moj grad Sisak“  još jedan četvrtak (21. 5. 2015.) u vremenu od 9 do 11 sati proveli u ugodnom druženju s dvadesetak korisnika Doma.

Volonteri Građanske inicijative „Moj grad Sisak“

Broj volontera : 4

Početak volontiranja: 21.05.2015. 09:00

Kraj volontiranja : 21.05.2015. 11:00

Vrijeme volontiranja : 2

Ukupno sati: 8.00

Otvoreno za volontiranje: Imamo osigurane volontere