studentski

Volontiramo i stvaramo društvo izjednačenih mogućnosti

Hrvatska volontira 2015.

Savez udruga osoba s invaliditetom Karlovačke županije

Karlovac

Veronika Lendler

047615062

savez-udruga-invalida@ka.t-com.hr

Banjavčićeva 20

U suradnji sa Pravnim fakultetom u Zagrebu i Studentskim zborom Veleučilišta u Karlovcu organizirali smo informativno/motivacijsko predavanje o mogućnostima volontiranja studenata u udrugama osoba s invaliditetom.Studentima su se predstavili njihovi kolege sa Pravnog fakulteta u Zagrebu i predstavnici Udruga Ponos i UOSIKAŽU koji su govorili  o prednostima volonterskog iskustva  prilikom zapošljavanja o dobrobiti volontiranja za pojedinca i zajednicu.

Broj volontera : 10

Početak volontiranja: 19.05.2015. 09:00

Kraj volontiranja : 19.05.2015. 13:00

Vrijeme volontiranja : 09.00 - 13.00

Ukupno sati: 40.00

Otvoreno za volontiranje: