P1050082.JPG

Stvaralačke aktivnosti s hospitaliziranom djecom

Hrvatska volontira 2016.

Udruga Sveta Veronika

Karlovac

Nada Beljan

098 987 05 07

udruga.sv.veronika@gmail.com

A. Štampara 2

-pripovjedanje priča, bajki i basni djeci predškolske dobi

-izrada scenskih lutki od kuhača i krpica

-dramsko-scenska interpretacija na Odjelu pedijatrije

Broj volontera : 2

Početak volontiranja: 16.05.2016. 17:00

Kraj volontiranja : 16.05.2016. 18:00

Vrijeme volontiranja : 1

Ukupno sati: 2.00

Otvoreno za volontiranje: Za potrebe provođenja aktivnosti na drugom Odjelu (dječja kirurgija) bilo bi poželjno još dvoje volontera.