Lovranpress3.jpg

"Ljubav djeci prije svega" - volontiranje na aktivnostima s djecom

Hrvatska volontira 2016.

Društvo Naša djeca Opatija

Opatija

Tea Jelača

051/ 272 - 443

dnd.opatija@gmail.com

Maršala tita 157

U sklopu Radionice/igraonice Kolibrići i Kolibrići plus za djecu s teškoćama u razvoju. U pratnji voditeljica radionice Ivone Šabarić Rubeša prof. rehabilitator i  Vanje Kusturin Zukić, prof. likovne kulture, volonteri su pružali pomoć djeci i njihovim roditeljima na likovnim radionicama i radionicama za roditelje. Na radionici su bili prisutni 2 redovita volontera Društva "Naša djeca" Opatija. 

Broj volontera : 2

Početak volontiranja: 17.05.2016. 16:00

Kraj volontiranja : 19.05.2016. 19:00

Vrijeme volontiranja : 16:30 - 19:00

Ukupno sati: 12.00

Otvoreno za volontiranje: Dragi volonteri/-ke, pozivamo vas na volontiranje pozivamo vas na volontiranje u Društvu "Naša djeca" opatija. Zajedno s voditeljima/-cama sudjelovat ćete u pripremi materijala za radionice i animaciji djece, uređenju dječjih igrališta,plesu i pjesmi . Postoji mogućnost dugoročnog volontiranja ukoliko vam se svidi.