11160634_511466945659199_7845988763783031501_o.jpg

kreativna radionica

Hrvatska volontira 2016.

UDRUGA TJELESNIH INVALIDA KAŠTELA

Kaštel Štafilić

Biserka Trebec

021 262 267

info@uti-kastela.hr

Ulica Ante Beretina 4

U prostorijama likovne radionice , u udruzi tjelesnih invalida Kaštela, obilježili smo akciju "Hrvatska volontira 2016.", u vremenskom periodu 16.05.2016.(ponedjeljak) i 18.05.2016.(srijeda) u terminima od 16:00 do 20:00 sati.
Akcija se obilježila u likovnoj (kreativnoj)  radionici, u kojoj su članovi udruge i volonteri izrađivali ukrasne kuglice uz pomoć stiropor kuglica i boja te salvetne tehnike.
Akciju smo uspješno proveli zahvaljujuči donaciji koja nam je omogučila kupnju materijala za likovnu radionicu, članovima udruge te volonterima i prijateljima koji su nas u akciji podržali.
Volonteri koju su prisustvovali i podržali akciju su Marko Barišić, Maja Biliškov, Ruža Donkov.
 

Broj volontera : 3

Početak volontiranja: 16.05.2016. 16:00

Kraj volontiranja : 18.05.2016. 20:00

Vrijeme volontiranja : 16.00- 20:00

Ukupno sati: 24.00

Otvoreno za volontiranje: Pozivamo sve prijatelje i slobodne volontere da se pridruže članovima naše udruge u provođenju akcije Hrvatska volontira