test

kreativna radionica

Hrvatska volontira 2016.

UDRUGA TJELESNIH INVALIDA KAŠTELA

Kaštel Štafilić

Biserka Trebec

021 262 267

info@uti-kastela.hr

Ulica Ante Beretina 4

<p>U prostorijama likovne radionice , u udruzi tjelesnih invalida Ka&scaron;tela, obilježili smo akciju &quot;Hrvatska volontira 2016.&quot;, u vremenskom periodu 16.05.2016.(ponedjeljak) i 18.05.2016.(srijeda) u terminima od 16:00 do 20:00 sati.<br /> Akcija se obilježila u likovnoj (kreativnoj)&nbsp; radionici, u kojoj su članovi udruge i volonteri izrađivali ukrasne kuglice uz pomoć stiropor kuglica i boja te salvetne tehnike.<br /> Akciju smo uspje&scaron;no proveli zahvaljujuči donaciji koja nam je omogučila kupnju materijala za likovnu radionicu, članovima udruge te volonterima i prijateljima koji su nas u akciji podržali.<br /> Volonteri koju su prisustvovali i podržali akciju su Marko Bari&scaron;ić, Maja Bili&scaron;kov, Ruža Donkov.<br /> &nbsp;</p>

Broj volontera : 3

Početak volontiranja: 16.05.2016. 16:00

Kraj volontiranja : 18.05.2016. 20:00

Vrijeme volontiranja : 16.00- 20:00

Ukupno sati: 24.00

Otvoreno za volontiranje: Pozivamo sve prijatelje i slobodne volontere da se pridruže članovima naše udruge u provođenju akcije Hrvatska volontira