test

Sportski turnir u Domu za starije i nemoćne osobe Sisak

Hrvatska volontira 2015.

Agencija lokalne demokracije Sisak

Sisak

Davor Vuga

044/521-227

vcs@lda-sisak.hr

S. i A. Radića 2a, Sisak

<p><strong>23. svibnja 2015. održan je tradicionalni sportski turnir između korisnika Doma za starije i nemoćne osobe Sisak i mladih volontera Agencije lokalne demokracije Sisak, u kojem su korisnici Doma nadmoćno potukli mlade volontere!</strong></p> <p>Turnir se održao u tri discipline: pikado, kolutovi i Čovječe ne ljuti se, a okupio je 9 volontera ALD Sisak pri kojoj djeluje Volonterski centar Sisak i 17 korisnika Doma za starije i nemoćne osobe Sisak.</p> <p><span style="line-height:1.6">Zahvaljujemo Jasmini &Scaron;estan, socijalnoj radnici u Domu za starije i nemoćne osobe Sisak za pomoć u organizaciji akcije te na&scaron;im vrijednim volonterima bez kojih akcija ne bi bila moguća, a to su: Marijana Bri&scaron;evac, Darko Crnolatac, Marija Cvetković, Ksenija Jurković, Sanja Novaković, Denny Perković, Marija &Scaron;epl, Iva Teći i Ela Vujanić.</span></p> <p>Također zahvaljujemo Ministarstvu socijalne politike i mladih i Gradu Sisku koji financiraju projekt<a href="http://www.lda-sisak.hr/index.php?lang=hr&amp;page=programs&amp;cat_id=97"> &bdquo;Volonterska mreža grada Siska&ldquo;</a> u okviru kojeg je organizirana ova volonterska akcija.&nbsp;</p>

Broj volontera : 9

Početak volontiranja: 23.05.2015. 09:00

Kraj volontiranja : 23.05.2015. 12:00

Vrijeme volontiranja : 9:30-12:00

Ukupno sati: 27.00

Otvoreno za volontiranje: