test

Pakiranje dobrih želja

Hrvatska volontira 2016.

Centar za inkluzivnu podršku Slavonski Brod

Slavonski Brod

Ljiljana Brica

035 625 600

cipslavonskibrod@gmail.com

Pakirnica dobrih želja Savska 3, Vrba

<p><span style="background-color:rgb(255, 255, 255); color:rgb(34, 34, 34); font-family:arial,sans-serif; font-size:12.8px">Članovi Centra za inkluzivnu podr&scaron;ku, u sklopu projekta Hrvatska volontira, volontirali su 18.05.2016. u prostoru na&scaron;e pakirnice. &nbsp;</span></p> <div style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; background-color: rgb(255, 255, 255);">Tom prilikom pokazali su aktivnosti koje svakodnevno obavljaju u procesu pakiranja različitih sirovina na&scaron;im članovima, ali i drugim zainteresiranima koji su željeli vidjeti gdje i kako se odvija ova djelatnost.&nbsp;</div> <div style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; background-color: rgb(255, 255, 255);">Bila je ovo idealna prilika na&scaron;im članovima volonterima da pokažu vje&scaron;tine koje su razvili tijekom inkluzivnog volontiranja koje nas je sve zajedno potaknulo na nove planove i projekte.&nbsp;</div>

Broj volontera : 4

Početak volontiranja: 18.05.2016. 10:00

Kraj volontiranja : 18.05.2016. 12:00

Vrijeme volontiranja : 10-12h

Ukupno sati: 8.00

Otvoreno za volontiranje: