IMG_20160505_083808_HDR.jpg

"Zajedno smo jači u akciji za Jaglac!" završni građevinski radovi u dvorištu

Hrvatska volontira 2016.

Udruga za pomoć osobama s IT Jaglac Orahovica

Orahovica

Lidija Stojković

091 732 61 83

udruga.jaglac@gmail.com

Orahovica, Kralja Zvonimira 53.

Udruga Jaglac je zahvaljujući volonterskom stručnom radu predstavnika poslovnog sektora iz Orahovice: Ptiček električarski obrt i Dafit d.o.o.,predanom radu naših volontera i nekolicine građana uvela električne instalacije u pomoćnu zgradu i drvenu sjenicu te ožbukala glavninu zidova na pomoćnoj vanjskoj zgradi s dekorativnom žbukom.  Brit d.o.o. iz Orahovice donirao je  glavninu materijala za električne instalacije.

Osim toga, volonteri Udruge Jaglac, roditelji  i građani posadili su 100-ak sadnica batata i okopali naš vrt.

 

Broj volontera : 11

Početak volontiranja: 16.05.2016. 16:00

Kraj volontiranja : 20.05.2016. 17:00

Vrijeme volontiranja : 10-13 h

Ukupno sati: 96.00

Otvoreno za volontiranje: 5 volontera koji imaju osnovna znanja u završnim građevinskim radovima