Grupa volontera, individualaca iz neposlovnog sektora, okrečila je stan 21.5.2016. na adresi Keršovanijev trg 14, Zagreb. Dvojica volontera krečila su od 9-19, a jedan volonter od 9-14 sati. U stanu na Keršovanijevom trgu 14 žive 4 odrasle osobe s intelektualnim teškoćama uz podršku asistenata i službe podrške Dislocirane jedinice organiziranog stanovanja Centra za rehabilitaciju Zagreb.

Broj volontera : 3

Početak volontiranja: 17.05.2016. 19:31

Kraj volontiranja : 18.05.2016. 19:31

Vrijeme volontiranja : 16

Ukupno sati: 25.00

Otvoreno za volontiranje: Pozivamo vas da se pridružite ljudima s intelektualnim teškoćama i zajedničkim snagama uredimo njihove stanove. Na taj način doprinosimo prihvaćanju različitosti i obogaćujemo vlastiti život.