13232891_1099462063408249_7793405535193688053_n.jpg

Uređenje okoliša Društvenog centra

Hrvatska volontira 2016.

Projekt građanske demokratske inicijative

Beli Manastir

Mirela Alagić

031 702 088

projekt.grad@os.t-com.hr

Jozsefa Antala 3

U petak 21.5.2016. godine od 08.00 do 13.00 sati, u sklopu manifestacije „Hrvatska volontira“, udruga Projekt građanske demokratske inicijative iz Belog Manastira u suradnji s Mirovnom grupom Oaza i udrugom Roma Grada Belog Manastira – Baranje organizirala je akciju čišćenja Društvenog centra i okoliša oko njega, u kojoj je sudjelovalo 15 zaposlenika i volontera udruga.

U sklopu akcije očišćen je Društveni centar, dom 5 nevladinih organizacija te zeleni okoliš oko njega. 15 volontera odradilo je 75 volonterskih sati.

Broj volontera : 15

Početak volontiranja: 20.05.2016. 09:18

Kraj volontiranja : 20.05.2016. 09:18

Vrijeme volontiranja : 08.00 - 13.00

Ukupno sati: 75.00

Otvoreno za volontiranje: