test

prikupljanje hrane za potrebite Konzum Škurinje Rijeka

Hrvatska volontira 2016.

Socijalna Samoposluga Kruh sv Elizabete OFS Gospa Lurdska Žabica

Rijeka

Jasminka Vukelić

095 595 80 98

socijalna.samoposluga@gmail.com

Brajda 7

u tri smjene  9-13, 13 -17, 17-21 prikupljanje hrane za potrebite. svaka smjena ima koordinatora koji raspoređuje volontere prema potrebama; djeljenje letaka i  animiranje kupaca, dočekivanje kupaca s hranom,sortiravanje hrane u kutije, popisivanje hrane.

Broj volontera : 15

Početak volontiranja: 21.05.2016. 09:00

Kraj volontiranja : 21.05.2016. 21:00

Vrijeme volontiranja : 9-21

Ukupno sati: 60.00

Otvoreno za volontiranje: Slobodne prijave za volontiranje :) - obavezna prijave kontakt osobi!