Loco-Moto.jpg

Učimo slikati

Hrvatska volontira 2016.

Udruga osoba s invaliditetom Slavonski Brod Loco Moto

Slavonski Brod

Dora Bašić

098/375 700

udruga.loco.moto@gmail.com

Naselje Andrije Hebrang 7 18

U tjednu „Hrvatska volontira“ je u našoj udruzi održana slikarska radionica s volonterima iz književno-likovne udruge Berislavići. Tijekom radionice volonteri su našim članovima pokazivali slikarske tehnike koje su koristili za izradu kreativnih slika i kreativnih radova, kao što su magneti i podmetači. Izrađeni kreativni radovi bili su izloženi na štandu udruge, te su bili prezentirana suradnja, znanje i volja volontera i članova udruge Loco - Moto.

Broj volontera : 6

Početak volontiranja: 19.05.2016. 18:00

Kraj volontiranja : 19.05.2016. 21:00

Vrijeme volontiranja : 3

Ukupno sati: 18.00

Otvoreno za volontiranje: