soc

PRIKUPLJANJE ODJEĆE I NAMIRNICA ZA POTREBITE

Hrvatska volontira 2016.

Udruga žena operiranih dojki Nada Rijeka

Rijeka

Ana Martinez di Monte Muros

051-371-062

info@klub-nada-rijeka.hr

Milana Smokvine Tvrdog 5, 51000 RIJEKA

Članice Udruge Nada - Rijeka i svi zainteresirani građani prikupljat će odjeću koju će donirati Hrvatskom crvenom križu za potrebite građane. Prikupljat će se i namirnice koje će se predati Socijalnoj samoposluzi za potrebe građana lošijeg imovinskog stanja i socijalnih slučajeva.

Broj volontera : 15

Početak volontiranja: 16.05.2016. 09:00

Kraj volontiranja : 16.05.2016. 17:00

Vrijeme volontiranja : 9,00 - 17,00

Ukupno sati: 120.00

Otvoreno za volontiranje: