test

R.E.A.D.® PROGRAM "Čitaj (o) psu"©

Hrvatska volontira 2016.

Centar za odgoj i obrazovanje Rijeka

Rijeka

Dina Dežmar

0955477933

dina.dezmar@gmail.com

Senjskih uskoka 2 Rijeka

<p><span style="background-color:rgb(255, 255, 255); color:rgb(34, 34, 34); font-family:arial,sans-serif; font-size:12.8px">17. svibnja održali smo mjesečnu radionicu Čitaj (o) psu! Do&scaron;lo je troje učenika. Terapijski tim koji je odradio sat su Meri Sucić sa psom Ulikom, i uz njih 4 volonterke (Iva Lafta, Gea Rubinić Ćuk, Sanja Žeravica i Dina Dežmar). Radionica je trajala od 17 do 18 sati.</span><br /> <span style="background-color:rgb(255, 255, 255); color:rgb(34, 34, 34); font-family:arial,sans-serif; font-size:12.8px">Vanjskih volontera (zainteresiranih) nije bilo.</span></p>

Broj volontera : 5

Početak volontiranja: 17.05.2016. 17:00

Kraj volontiranja : 17.05.2016. 19:00

Vrijeme volontiranja : Od 17 do 19 sati

Ukupno sati: 5.00

Otvoreno za volontiranje: Pozivamo sve zainteresirane sadašnje i buduće prosvjetne djelatnike (učitelje, knjižničare, edukacijske rehabilitatore, logopede...) kao i sve zainteresirane volontere koji žele saznati više o R.E.A.D. programu da se priključe našoj mjesečnoj radionici, u utorak 17. svibnja u 17 sati.