Perivoj

Čišćenje infektivnog otpada u Perivoju V. Nazora

Hrvatska volontira 2016.

Udruga apstinenata za pomoć pri resocijalizaciji Porat

Zadar

Siniša Kabić Peters

095 902 1749

udrugaporat@gmail.com

Perivoj Vladimira Nazora

Udruga apstinenata za pomoć pri resocijalizaciji Porat odlučila je manifestaciju Hrvatska volontira obilježiti na sebi svojstven način – provođenjem akcije čišćenja infektivnog otpada na lokaciji perivoja Vladimira Nazora u srijedu 18. svibnja 2016. godine. Sa željom uključivanja i poslovnog sektora u naše volonterske aktivnosti u nekoliko smo navrata, u posljednjih 10 dana, uputili službeni poziv Nasadima d.o.o. Zadar kako bi nam njihovi zaposlenici pomogli u provođenju akcije čišćenja te na taj način proširili svijest o važnosti volonterskog angažmana i u poslovnom sektoru. No unatoč obećanjima dobivenim iz Nasada d.o.o. Zadar, nitko se od njihovih zaposlenika nije pojavio na dogovorenom mjestu i u dogovorenom terminu. Službeno objašnjenje za njihovo nesudjelovanje, nismo dobili.

Unatoč neostvarenoj suradnji s Nasadima, članovi i volonteri Udruge Porat proveli su akciju čišćenja infektivnog otpada na lokaciji perivoja Vladimira Nazora i prostora oko Službe za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti i mentalno zdravlje, Zadar. U akciji je prikupljena veća količina odbačenog pribora za konzumiranje droga, posebice u južnom dijelu perivoja. Ovakvim akcijama čišćenja želimo smanjiti mogućnost slučajnih uboda građana na odbačeni infektivni otpad, a time i mogućnost zaraze HIV-om i hepatitisom B i C.č

Broj volontera : 3

Početak volontiranja: 18.05.2016. 10:00

Kraj volontiranja : 18.05.2016. 13:00

Vrijeme volontiranja : 10-13

Ukupno sati: 3.00

Otvoreno za volontiranje: