test

Kortil uživo

Hrvatska volontira 2016.

Grad Rijeka Galerija Kortil

Rijeka

Jolanda Todorović

0992391404

jolanda.todorovic@rijeka.hr

Strossmayerova 1 Rijeka

Program Kortil uživo obuhvaća niz aktirvnosti koje se provode tijekom godine, a u koju su uključene udruge, osnovne i srednje škole, samostalni umjetnici, građani i lokalna samouprava. U svibnju provodimo akciju uređenja zajedničkog dvorišta, u suradnji s umjetnicima i studentima povijesti umjetnosti, te učenicima Graditeljske škole, a sa ciljem uključivanja stanara zgrade čije dvirište predlažemo za uređenje.

Broj volontera : 20

Početak volontiranja: 08.05.2016. 17:45

Kraj volontiranja : 08.05.2016. 17:45

Vrijeme volontiranja :

Ukupno sati: 200.00

Otvoreno za volontiranje: