DomUmirovljenika2016HV2.jpg

Upoznajmo osobe treće životne dobi s mogućnostima komunikacije putem Interneta

Hrvatska volontira 2016.

Fakultet organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu

Varaždin

Sandra Lovrenčić

042390851

sandra.lovrencic@foi.hr

Zavojna ulica 6, 42000 Varaždin

Volonteri centra za volontiranje i humanitarni rad Fakulteta organizacije i informatike, Varaždin Sveučilišta u Zagrebu održali su radionicu na računalima/laptopima u Domu za starije i nemoćne osobe Varaždin. Svrha radionice bila je pojasniti neke osnovne mogućnosti određenih servisa pomoću kojih možemo komunicirati s osobama koje nam nisu u blizini, a odabrana su tri različita načina komunikacije: mail (Gmail), Facebook i Skype. S obzirom na kratko trajanje radionice, volonteri nisu sve što je planirano uspjeli pokazati korisnicima te će se održati još jedna radionica.

Broj volontera : 5

Početak volontiranja: 17.05.2016. 17:00

Kraj volontiranja : 17.05.2016. 19:00

Vrijeme volontiranja : 17-19

Ukupno sati: 10.00

Otvoreno za volontiranje: