test

Okrugli stol u okviru projekta Hear me out

Hrvatska volontira 2016.

Udruga socijalnih radnika

Zadar

Josip Vidov

023250830

info@vczd.org

COIN Zadar- Put Murvice 16, 2.kat

<p>Volonterski centar Zadar&nbsp; 18. svibnja organizirao je okrugli stol, u sklopu provedbe&nbsp;<span style="line-height:1.6">EU projekta &quot;Hear me out - podizanje svijesti i stvaranje mogućnosti za zapo&scaron;ljavanje osoba s o&scaron;tećenim sluhom&quot;.</span></p> <p>Okrugli stol pod nazivom &ndash; &quot;&Scaron;to možemo učiniti da bi pobolj&scaron;ali kvalitetu života osoba s o&scaron;tećenim sluhom?&quot; &ndash; bio je osmi&scaron;ljen kao podjela iskustava u smislu pomoći ovoj ciljanoj skupini putem volontiranja.</p> <p>U diskusiji su sdjelovali i volonteri studenti te njihova kooridnatorica, gđa Vilma Kotlar koja je navela pozitivna i negativna iskustva volontiranja, prema mi&scaron;ljenju volontera. Iako prednjače pozitivna iskustva, negativan se odnose na neorganiziranost pojedinih organizatora volontiranja.</p> <p>U diskusiji je izneseno kako na sveučili&scaron;tu postoji volontiranje i u okviru nastave na kolegiju&nbsp;<span style="line-height:1.6">&bdquo;Vr&scaron;njačka potpora studentima s invaliditetom&ldquo; koji se provodi od akademske godine 2012/2013. Dosad je bilo uključeno 22 studenta, tj. 11 parova po dva studenata od kojih je jedan bio osoba s pote&scaron;koćom. Prolaze kroz različite oblike invaliditeta u tijeku nastave.</span></p> <p>Prema podacima Volonterskog centra Zadar, navedeno je da su studenti najbrojnija kategorija volontera, no izniman je broj uključenih učenika, posebice srednjih &scaron;kola, ali i osnovnih koji volontiraju u sklopu svojih &scaron;kolskih volonterskih klubova.</p> <p>S obzirom da je u sklopu provedbe projekta &quot;Hear me out&quot; bila organizirana edukacija za volontere koji žee naučiti znakovni jezik, na okruglom stolu je bilo izneseno<span style="line-height:1.6">&nbsp;kako volonteri koji su pro&scaron;li edukaciju znakovnog jezika dolaze na sastanke udruge kako bi mogli vježbati hrvatski znakovni jezik. Upravo ova edukacija je imala za cilj omogućiti volonterima učenje nove vje&scaron;tine kako bi mogli pomoći osobama s o&scaron;tećenjem sluha u njihovim svakodnevnim aktivnostima tj. preprekama s kojima se susreću.</span></p> <p>Nadalje, vezano uz sam projekt koji je bio usmjeren na stvaranje mogućnosti za zapo&scaron;ljavanje osobama s o&scaron;tećenjem sluha, na okruglom stolu se govorilo i o volontiranju koje&nbsp;<span style="line-height:1.6">pridonosi zaposlenju. Osim putem razvoja novih&nbsp;</span><span style="line-height:1.6">dodatnih znanja i vje&scaron;tina te &scaron;irenja socijalne mreže, ujedno i pravno, u smislu stjecanja prava na &nbsp;Potvrde o kompetencijama stečenim kroz volontiranje. Potvrda se može izdati svim volonterima koji su dugoročno volontirali &scaron;to se prema Zakonu o volonterstvu, smatra duže od tri mjeseca.</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="line-height:1.6">Projekt &quot;Hear me out&quot; rezultat je uspje&scaron;ne suradnje projektnih partnera Zadarske županije, Zavoda za javno zdravstvo Zadar, Udruge osoba o&scaron;tećena sluha Zadar, i Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRE NOVE (nositelja projekta), te suradnika na projektu Volonterskog centra Zadar i Hrvatskog zavoda za zapo&scaron;ljavanje &ndash; Područnog ureda Zadar.</span></p>

Broj volontera : 10

Početak volontiranja: 18.05.2016. 13:00

Kraj volontiranja : 18.05.2016. 15:00

Vrijeme volontiranja : 2

Ukupno sati: 20.00

Otvoreno za volontiranje: