Hrvatskav

Informiranje liječnika obiteljske medicine

Hrvatska volontira 2016.

Udruga invalida rada istre

Pula (Pola)

Marija Grgorinić

091/300 2022

invalidiradaistre@vip.hr

Tomasinijeva 11, 52100 Pula

Vrlo smo zadovoljni provedenom akcijom i pokazala se vrlo uspješnom i korisnom. S obzirom da mi radimo sa korisnicima povratna informacijama s njihove strane, je bila da liječnici opće prakse nisu upoznati gdje uputiti svoje pacijente koji su u potrebi ( ako netko ima većih zdravstvenih tegoba, odnosno ako je prebolio neku tešku bolest a bio je ili je  još uvijek u radnom odnosu i ne zna na koji način ostvariti mirovinu, rješenje o postotku tjelesnog oštećenja ili neki oblik socijalne pomoći možete se obratiti Udruzi invalida rada Istre ili Gradskom društvu crvenog križa Pula te  će im se pokušati pomoći da ostvarite svoja prava i povlastice). Uvijek u našim akcijama želimo spojiti starije i mlađe generacije, te se to i ove godine pokazala kao odlična ideja. Zajednički smo se podijelili po ordinacijama te podijelili informativne letke i informacije. Povratna informacija od liječnika opće prakse i stomatologa, poslovni sektor, bio je vrlo pozitivan, reakcije su bile iznad očekivanja jer je i njima bila potrebna informacija. Stoga i ovogodišnju akciju smatramo uspješnom.

Broj volontera : 12

Početak volontiranja: 16.05.2016. 09:00

Kraj volontiranja : 20.05.2016. 13:00

Vrijeme volontiranja : 11-13

Ukupno sati: 60.00

Otvoreno za volontiranje: