Šoht

Akcija čišćenja „ŠOHT 2016“

Hrvatska volontira 2016.

Labin Art Express XXI

Labin

Igor Dundara

0915701837

lae@pu.t-com.hr

Rudarska 1

Akcija čišćenja „ŠOHT 2016“

Akcija čišćenja "šohta" održala se u dvije faze. Volonteri, njih sve skupa petero došli su na svoje čišćenjem spomenika kulture. Prvi dio akcije obavilo je Komunalno poduzeće 1. Maj d.o.o. iz Labina koje je postavilo kontenjer i pokosilo travu na površinama oko "šohta". Drugi dio akcije volonteri su odradili čistivši "šoht" i njegovu okolicu. Nakon akcije volonteri su visokotlačnim kompresorom oprali pristupne puteve koje vode prema samom "šohtu". Akciju čišćenja provela je udruga Labin Art Express XXI u sklopu projekta Klub mladih "Club 21" KuC-a "Lamparna".

Broj volontera : 5

Početak volontiranja: 21.05.2016. 10:00

Kraj volontiranja : 21.05.2016. 14:00

Vrijeme volontiranja : 10-14

Ukupno sati: 20.00

Otvoreno za volontiranje: