test

baby fitnes

Hrvatska volontira 2016.

Dječji dom Ivana Brlić Mažuranić Lovran

Rijeka

Tatjana Petrc-Krivačić

091 174 09 30

tatjana.djecjidom@gmail.com

Josipa Završnika 3

provođenje vježbi za poticanje ranog senzomotoričkog razvoja djece

Broj volontera : 8

Početak volontiranja: 20.05.2016. 15:00

Kraj volontiranja : 20.05.2016. 16:00

Vrijeme volontiranja : 15-16

Ukupno sati: 8.00

Otvoreno za volontiranje: Aktivnost provode članice udruge "Portić".