DANI

RADIONICE IZRADE TRADICIJSKOG NAKITA I UREĐENJA PROSTORIJA U KUD-U REPUŠNICA

Hrvatska volontira 2015.

KUD REPUŠNICA

Kutina

Sanja Durbek

0992108561

sanja.durbek@sk.t-com.hr

Ljudevita Gaja 101 Repušnica Kutina

 

Članovi KUD-a Repušnica volontirali su u petak 22.05.2015. provodeći sljedeće aktivnosti:

- pregled i izdavanje nošnji za nastup

- bojanje, i izrada tradicijskog nakita

- izrada cvijeća od krep papira

- katalogizacija starih fotografija

- izrada suvenira (magneta)

- katalogizacija starih fotografija

Broj volontera : 13

Početak volontiranja: 22.05.2015. 19:00

Kraj volontiranja : 22.05.2015. 21:00

Vrijeme volontiranja : 19-21

Ukupno sati: 17.00

Otvoreno za volontiranje: Pozivaju se volonteri koji žele pomoći u uređivanju zajedničkih prostorija ili sudjelovati u izradi replika tradicijskog nakita.