19.5.2016.

Boja slika proljeće

Hrvatska volontira 2016.

OŠ Grabrik

Karlovac

Željka Škot

047/422960

grabrik@os-grabrik-ka.skole.hr

B. Kašića 15

Učenici i djelatnici OŠ Grabrik volonterskom akcijom obojali su betonske prepreke na prilazu škole. Novim veselim bojama učinili su prilaz školi oku ugodnijim. Hvala GČ Grabrik na pomoći u nabavci boje. Hvala učenicima na aktivnom i kreativnom korištenju slobodnog vremena za dobrobit cijele zajednice.

Broj volontera : 15

Početak volontiranja: 18.05.2016. 13:00

Kraj volontiranja : 19.05.2016. 15:00

Vrijeme volontiranja : 13-15

Ukupno sati: 60.00

Otvoreno za volontiranje: