test

Osobni i timski razvoj volontiranjem u programu terapijskog jahanja!

Hrvatska volontira 2016.

Konjički klub Karlovac

Karlovac

Ljiljana Vokić

098 97 44 804

horse1967@net.hr

Put Davorina Trstenjaka

1.Aktivnosti namijenjene osobnom i timskom razvoju mladih kroz edukacijske i kreativne radionice u okviru programa terapijskog jahanja za djecu s teškoćama u razvoju i invaliditetom.

 

Broj volontera : 10

Početak volontiranja: 16.05.2016. 17:00

Kraj volontiranja : 21.05.2016. 17:00

Vrijeme volontiranja : 18:00 do 20:00

Ukupno sati: 100.00

Otvoreno za volontiranje: BUDITE AKTIVNI, KREATIVNI I VOLONTIRAJTE U KONJIČKOM KLUBU "KARLOVAC" !