test

Kreativna radionica

Hrvatska volontira 2016.

Udruga DOBRA

Metković

Stana Kešina

091/782 9685

dobra.udruga@gmail.com

Ante Starčevića 12

<p>Volonterski centar DOBRA i Udruga Dobra održali su dvodnevnu kreativnu radionicu. Cilj radionice bio je pružiti djeci i mladima zdrav i kvalitetan sadržaj na otvorenom koji će im osim trajanja radionice biti trajno raspoloživ. Igre su osmi&scaron;ljene i modelirane na način koji zahtjeva fizičku aktivnost.</p> <p>Kori&scaron;teni &nbsp;materijal: cerada 4*4 m, sprej u bojama, kistovi, drvo, akrilne boje, spužva, kutije, kamen, konop.</p> <p>Prvi dan održavanja radionice 20.svibnja sastojao se izrade dru&scaron;tvenih igara u ljudskim dimenzijama,&nbsp; sudjelovalo je 10 djece i mladih u rasponu od 13 do 30 godina prilikom čega su sudionici bojali, crtali, brusili i izrađivali modele.</p> <p>Trajanje radionice :&nbsp; 15:00-19:00.</p> <p>Sljedeći dan radionice uključivao je zavr&scaron;ne radove i adaptaciju igara u prostor gradskog parka pri čemu je sudjelovalo 43-je djece i mladih.</p> <p>&nbsp;Rezultati: Izrađene su 3 dru&scaron;tvene igre- čovječe ne ljuti se, kružić-križić i domino kocke. Sudjelovalo je 53-je djece i mladih i uspje&scaron;no afirmirano na boravak u prirodi.</p> <p>&nbsp;Trajanje radionice: &nbsp;14:30- 15:30.</p>

Broj volontera : 53

Početak volontiranja: 20.05.2016. 15:00

Kraj volontiranja : 21.05.2016. 15:30

Vrijeme volontiranja : 15-20

Ukupno sati: 93.00

Otvoreno za volontiranje: