Lana_Kyuss_Dom.jpg

Šape podrške - Dom za odrasle osobe Motovun

Hrvatska volontira 2016.

Udruga za pet therapy Indeficienter

Motovun (Montana)

Lana Demark

091 7981381

ldemark@hotmail.com

Brkač 28, 52424 Motovun

Kako bi se intervencije potpomognute životinjama odvijale u poticajnoj atmosferi, važno je da korisnik i pas ostvare komunikaciju. Velikim se dijelom ta komunikacija ostvaruje spontano, otvoreno i iskreno, ali ne smije se zanemariti uloga koju voditelj terapijskih pasa ima u usmjeravanju te komunikacije. Uloga voditelja terapijskog psa uključuje sudjelovanje pri osmišljavanju aktivnosti od strane stručnog osoblja ustanove prema specifičnim potrebama za svakog korisnika individualno u odnosu na održavanje i unapređenje njenih psihofizičkih sposobnosti, stečenih vještina i povećanja motivacije za uključivanjem u druge svakodnevne i specifične aktivnosti. 

Važno je osvijestiti da pas predstavlja aktivnog sudionika u samom procesu, pas kao živo biće koje osjeća i reagira na određene situacije koje dijeli sa korisnikom.

Ovisno o potrebama svakog pojedinog korisnika, terapijski pas se uključuje u proces kako bi se kod korisnika potaknulo:

  • Održavanje i poboljšanje motoričkih vještina – poboljšanje fine i grube motorike, smanjenje napetosti mišića, poboljšavanje ravnoteže i koordinacije pokreta. Primjeri rada: češljanje psa, stavljanje ogrlice i povodnika, manipuliranje predmeta vezanim uz psa;
  • Govorno-jezični razvoj i komunikacija – pričanje i prepričavanje, opisivanje, slušanje, izazivanje govora, odgovaranje na pitanja, poticanje razgovora i poticanje zajedništva. Primjeri rada: samostalno izgovaranje naredbi ili izgovaranje riječi koje se pokušavaju uvesti u upotrebu, npr. još, neću, daj mi… ILI R.E.A.D. program pri kojemu korisnik čita psu omiljenu/odabranu priču
  • Socio-emocionalni razvoj – razvijanje osjećaja sigurnosti, poticanje i razvijanje pozitivnog raspoloženja, samopouzdanja, jačanje želje za interakcijom i komunikacijom s drugima. Primjeri rada: crtanje i bojanje, oblikovanje psa od gline, kolaž papirom ILI aktivnost (pogodna za rad u grupi) gdje se pita tko želi biti  dobrovoljac da bude vođa koji određuje što će se raditi dok ga ostali trebaju poslušati i činiti upravo ono što vođa odredi
  • Kataliziranje poboljšanja stečenih i usvajanja novih vještina (kognitivno – psiho-socijalno) – povećanje motivacije za učenje, pomoć kod razvoja kratkoročnog i dugoročnog pamćenja, poboljšavanje i razvijanje znanja o konceptima, smanjenje dosade, poboljšanje koncentracije i raspona pažnje, itd.

Broj volontera : 5

Početak volontiranja: 19.05.2016. 16:00

Kraj volontiranja : 19.05.2016. 18:00

Vrijeme volontiranja : 16-18

Ukupno sati: 10.00

Otvoreno za volontiranje: Kyuss i Lana Vas pozivaju da im se priključite u četvrtak, 17.05. od 18 do 20 sati u njihovom odlasku u Domu za odrasle osobe Motovun! Lanu i Kyussa zanima čime se bavite u životu? Koji su vaši hobiji i interesi? Možda se bavite fotografiranjem? Izvrsno! Tada možete fotkati njihovo druženje s korisnicima doma, ljude, domske mace, ptičice, krasnu prirodu. Možda imate kameru i snimate? Odlično! Snimite filmić sa našeg druženja. Bavite se pisanjem? Ma može i to! Napišite pričicu/članak o vašem posjetu domu, Lana i Kyuss garantiraju da ćete biti puni dojmova. Svaka vaša ideja je dobrodošla. A ukoliko je i nemate, al imate dobre volje, također ste dobrodošli podružiti se sa njima i korisnicima i prošetati.