Stribor

Čitaj (o) psu © - R.E.A.D. ® - GK Rijeka Dječji odjel Stribor

Hrvatska volontira 2016.

Udruga za pet therapy Indeficienter

Rijeka

Aleš Furlan

099 591 1588

info@uptiv.hr

Trg 128. brigade HV 6, Rijeka

Udruga za pet therapy Indeficienter je po prvi puta u Hrvatskoj predstavila R.E.A.D.® - Čitaj (o) psu program upravo u Gradskoj knjižnici Rijeka - Dječjem odjelu Stribor 2014. godine. Stoga, vraćamo se na naše početke. Osim toga, naziv naše udruge smo "posudili" sa povijesnog grba Grada Rijeke. Indeficienter na lat. znači nepresušno.

Djeca koja sudjeluju u R.E.A.D.® - Čitaj (o) psu programu postižu izniman napredak čitalačkih sposobnosti, komunikacijskih vještina, razvijaju povjerenje, samopoštovanje, samopouzdanje te općenito poboljšavaju socijalne vještine i empatije. Nadalje kod djece koja čitaju psu često se opaža napredak na mnogim područjima. Počinju bolje čitati, zaboravljaju na smetnje pri čitanju, lakše razumiju pročitani tekst i o njemu razgovaraju. Kada se opuste, postaju samopouzdaniji, a poslije imaju manje teškoća u čitanju pred vršnjacima. Tako postaju i društveno snalažljiviji te se lakše uključuju u druge aktivnosti. Čitajući odgovarajuće, problemske, tekstove razvijaju empatiju. Zbog ugodnog iskustva često samoinicijativno posežu za novim naslovima.

Obzirom na broj pristiglih upita i interesa za volontiranje u ovom programu, organizirali smo kraću prezentaciju kako bi volontere uputili u procese koji se odvijaju u samom programu. Ovo iz razloga što su u R.E.A.D.® - Čitaj (o) psu uključene i ne-ljudske životinje (psi) kao aktivni odnosno pasivni sudionici samog programa. Potonje je u Hrvatskoj relativno nov koncept. 

Iako je naš program volonterski on nipošto nije neformalan, trivijalan niti se provodi nemarno te se upravo kroz ovakav vid programa stvara sprega volonterskog rada i profesionalnog, stručnog pristupa što rezultira dobrobiti za cijelu zajednicu, ali i za osobni rast i razvoj (bilo osobni bilo profesionalni) svih uključenih strana. 

Ove smo se godine uključili u manifestaciju Hrvatska Volontira 2016. te nam se tom prigodom dana 21.05.2016. priključilo 10 volontera kako bi nam potpomogli u realizaciji naše aktivnosti čitanja psima. Vremensko trajanje aktivnosti bilo je jedan sat.

Broj volontera : 10

Početak volontiranja: 21.05.2016. 10:00

Kraj volontiranja : 21.05.2016. 11:00

Vrijeme volontiranja : 10-11

Ukupno sati: 10.00

Otvoreno za volontiranje: R.E.A.D. PAS Kakav je to pas kojemu djeca čitaju na glas? Oh! Novosti li lude, pas u knjižnici da bude! Ja ti ipak moram reći da djeca kad čitaju psu nema kraja njihovoj sreći. Pas je to koji išao je u školu da pomogne djeci što čitati dobro ne mogu. To R.E.A.D. je pas i djeca mu vole čitati na glas! R.E.A.D. pas ne požuruje, ritam čitanja djetetov poštuje, on sluša pažljivo pogotovo dok dijete čita sramežljivo. Dijete pred njim nema straha kao od vršnjaka. On ga ne kritizira niti mu se ruga, u njemu ima prijatelja za cijeli život duga. Gdje li dijete može pronaći boljeg druga? Pozivamo umirovljenike, studente i stručnjake s područja: edukacijski-rehabilitatori, logopedi, pedagozi, psiholozi, radni terapeuti, učitelji razredne nastave, pomoćnici u nastavi, osobni asistenti, knjižničari...i sve ostale dobre volje i željne učenja da nam se pridruže u volontiranju te samim time stjecanju novih iskustava i uvida pri provođenju intervencija potpomognutih životinjama.