Image-1.jpg

VOLONTIRANJE U KBC-U RIJEKA - ODJEL KIRURGIJE

Hrvatska volontira 2016.

Udruga žena operiranih dojki Nada Rijeka

Rijeka

Ana Martinez di Monte Muros

051-371-062

info@klub-nada-rijeka.hr

KBC RIJEKA, Krešimirova 42, 51000 RIJEKA

KBC RIJEKA odjeli kirurgije i onkologije surađuju već dugi niz godina. Na odjelu kirurgije volontiraju volonterke Udruge Nada-Rijeka svake srijede od 17,00 do 19,00 sati kao podrška i pomoć novooboljelim osobama od raka dojke.

Ove godine i KBC Rijeka uključio se u volontiranje, te jednom mjesečno onkolozi KBC-a Rijeka volontiraju u Udruzi Nada-Rijeka pomažući korisnicima udruge kako bi lakše dobili potrebne savjete.

Broj volontera : 8

Početak volontiranja: 18.05.2016. 17:30

Kraj volontiranja : 18.05.2016. 19:30

Vrijeme volontiranja : 17,30 - 19,30

Ukupno sati: 16.00

Otvoreno za volontiranje: