13239891_1879299872297146_1869942956910485901_n.jpg

Inkluzivno volontiranje

Hrvatska volontira 2016.

Udruga Vida

Rijeka

Nevia Krupljanin

092/281-8344

udrugavida.rijeka@gmail.com

Slogin kula 2

Udruga Vida započela je sa volonterskim akcijama opremanja i uređenja stambene zajednice (koju je osnovala za 3-5 korisnika) u Fužinama. U danima održavanja manifestacije "Hrvatska volontira" odrađena je prva volonterska akcija uređenja stambene zajednice. Zbog specifičnosti svog zadatka, sama akcija je zamišljena kao višednevna, te zbog svoje udaljenosti nije moguć veči broj volontera istovremeno. Na prvoj akciji prisustvovalo je 3 volontera pripadnika ciljanih skupina i 2 volontera građana, koji su zajedničkim snagama odradili 30 volonterskih sati.

Broj volontera : 5

Početak volontiranja: 10.05.2016. 08:06

Kraj volontiranja : 21.05.2016. 08:06

Vrijeme volontiranja : 2-3

Ukupno sati: 30.00

Otvoreno za volontiranje: